Warsztaty "DO IT YOURSELF – ZRÓB TO SAM
GENERATORY ĆWICZEŃ I ZADAŃ 
Tworzenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych
"

Edufactor.pl Agnieszka Huczała

Wypełniając ten formularz zapiszesz się na
LISTĘ REZERWOWĄ
na warsztaty 

"
DO IT YOURSELF – ZRÓB TO SAM
GENERATORY ĆWICZEŃ I ZADAŃ 
Tworzenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych"
,
które odbędą się dn. 14.09.2018r. 
 
* WYMAGANE POLA
Email Marketing Powered by Mailchimp